ELEKTROKYSELA.CZ Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí a bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá. Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů popisuje typy informací, které jsou nebo mohou být shromažďovány, používány nebo sdíleny ELEKTROKYSELA.CZ, když je navštívíte, používáte nebo nakupujete.
Pokud máte nějaké další otázky nebo požadujete více informací o našich Zásadách ochrany osobních údajů nebo o tom, jak nakládáme s uživatelskými údaji a osobními údaji, nebo chcete odvolat svůj souhlas s dalším shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat, chcete-li odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie, klikněte sem.

Definice

ELEKTROKYSELA.CZ provozuje Petr Kysela, Nymburk, 28802. (dále jen „já“, „já“, „náš“, „nás“ nebo „my“). Jako zákazník této služby jste podle této smlouvy „Uživatel“, „Návštěvník“ nebo „Vy“. Webové stránky nebo jakékoli námi nabízené služby budou označovány jako „webová stránka“ nebo „služba“. Externí služby nebo integrace budou označovány jako Aplikace „Externí poskytovatel“ nebo „Externí služba“.

Údaje, které shromažďujeme

Podle standardních postupů používání souborů protokolů tyto soubory automaticky protokolují návštěvy, když navštívíte webové stránky, mohou obsahovat informace o vašem webovém prohlížeči, mohou protokolovat některé soubory cookie, které jsou nainstalovány na vašem zařízení, IP adresu, poskytovatele internetových služeb, časové pásmo a časové razítko, odkazující/výstupní stránky, počet kliknutí. Účelem těchto informací je analyzovat trendy, spravovat tento web, sledovat pohyb uživatelů na tomto webu a shromažďovat demografické informace a nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by bylo možné osobně identifikovat. Kromě toho můžeme při procházení webových stránek shromažďovat informace o podstránkách, které si prohlížíte. 
Můžeme také shromažďovat osobní údaje o vás, jako je vaše jméno, název organizace/společnosti, adresa, e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje, pokud nám je poskytnete při registraci, nákupu, kontaktování nebo jinými způsoby. Osobní údaje požadujeme pouze tehdy, když je skutečně potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu (například pokud si objednáte prostřednictvím webové stránky). Shromažďujeme je spravedlivými a zákonnými prostředky, s vaším vědomím a souhlasem. Také vám dáme vědět, proč je sbíráme a jak bude využito.

Sdílení vašich osobních údajů

Nesdílíme, neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme žádné osobní identifikační údaje veřejně ani třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, pokud porušíte naše VOP nebo když nám to pomůže usnadnit naši službu. Modul internetového obchodu může například vyžadovat služby třetích stran, jako je PayPal nebo jiné zpracovatele plateb, můžeme také používat statistické služby, jako je Google Analytics, Facebook Pixel a další. Každá z těchto služeb má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, například: PayPal Google Analytics Abychom mohli poskytovat určité funkce, můžeme se spolehnout na služby jiných třetích stran, jako jsou poskytovatelé plateb a účetnictví nebo služby, poskytovatelé podpory nebo komunikace a další služby, vyhrazujeme si právo nesledovat, jak interagujete s kteroukoli z poskytovaných služeb. Můžeme shromažďovat a používat neosobní informace, které nám pomáhají zlepšovat službu, přizpůsobovat vaše zkušenosti a analyzovat používání služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů neomezují naše používání nebo zveřejňování shromážděných neosobních informací. Vyhrazujeme si právo shromažďovat, používat a zveřejňovat takové neosobní informace našim partnerům, inzerentům a dalším třetím stranám podle vlastního uvážení.

Cookies

ELEKTROKYSELA.CZ používá „cookies“, což jsou malé datové soubory umístěné na vašem zařízení pouze v případě, že to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče a mohou obsahovat informace jako unikátní ID, dříve navštívené podstránky na tomto webu a/nebo další informace. Typy souborů cookie, které můžeme používat: soubory cookie relace, soubory cookie zabezpečení nebo preferenční soubory cookie. Soubory cookie můžete zakázat nebo vymazat v nastavení prohlížeče.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení v právu EU o ochraně údajů a soukromí pro všechny fyzické osoby v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. 
Pokud jste evropským rezidentem, jsme správcem vašich údajů a máte právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, co jsme o vás shromáždili, a požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání těchto údajů. Dále mějte na paměti, že vaše informace mohou být přeneseny mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států. Pokud máte nějaké dotazy ohledně vašich práv GDPR, kontaktujte nás. Pro další informace nebo stížnosti se prosím obraťte na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání dat

Shromážděné informace uchováváme po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout vámi požadovanou službu, nebo dokud a dokud nás nepožádáte o odstranění těchto informací. Data, která uchováváme, budeme chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě. Hesla zákazníků, která můžeme ukládat, jsou uložena jako hash a původní heslo nelze obnovit.

Emailová komunikace

Můžeme s vámi komunikovat e-mailem nebo telefonicky v reakci na vaše dotazy nebo vám zasílat oznámení týkající se služeb na základě osobních údajů, které nám poskytnete. Můžeme také použít vaše osobní údaje k zasílání aktualizací a jiných propagačních sdělení, pokud obdržíme váš souhlas. Pokud si již nepřejete dostávat tyto e-mailové aktualizace, můžete se kdykoli odhlásit z jejich zasílání podle pokynů uvedených v každé komunikaci. Obvykle je to odkaz „odhlásit se“.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které neprovozujeme. Pokud následujete odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek a budete přesměrováni na webové stránky třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady nebo postupy. Než na kteroukoli z těchto webových stránek odešlete jakékoli osobní údaje, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

Reklamy

Naše webové stránky mohou zobrazovat reklamy, které vám doručují naši reklamní partneři, kteří mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou nastavovat soubory cookie a webové majáky. Tyto soubory cookie pomáhají reklamnímu serveru rozpoznat vaše zařízení pokaždé, když je vám nebo jiným uživatelům vašeho zařízení doručena reklama. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze používání ELEKTROKYSELA.CZ a nevztahují se na inzerenty nebo partnery třetích stran.

Děti

Tyto webové stránky neoslovují žádné osoby mladší 18 let. Používáním webové stránky prohlašujete, že je vám alespoň 18 let.

Nesledovat

Tato webová stránka nemění své postupy shromažďování a používání dat, když váš prohlížeč odešle signál Nesledovat.

Obchodní převody

V případě nabytí ELEKTROKYSELA.CZ, nebo v podstatě veškerého našeho majetku, nebo v nepravděpodobném případě, že Elektro Kysela ukončí činnost nebo vstoupí do úpadku, budou vaše osobní údaje jedním z majetku, který převede nebo získá třetí osoba. strana, která může nadále zpracovávat vaše osobní údaje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k takovým převodům může docházet a jsou povoleny těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že jakýkoli nabyvatel našich aktiv může nadále používat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v těchto Zásadách.

Změny

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny zveřejníme na této stránce, takže si prosím přečtěte tento dokument pokaždé, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto zásady jsou účinné od 23. 11. 2021. Vaše další používání webových stránek po sedmi (7) dnech od jakýchkoli změn nebo revizí těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená, že souhlasíte s podmínkami těchto revidovaných Zásad ochrany osobních údajů. Pokud vás znepokojuje, jak jsou vaše údaje používány, doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.
Vyhledávání